เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
 
- ยังไม่มีข่าว -
โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180 โทรศัพท์ อีเมล์ lawawungkwai@gmail.com
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]