ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านอินทนิน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระกา
(วันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 22.58 น./อ่าน 1027)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ