ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านบางสาน


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สมบัติของวัสดุและการนำไปใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
(วันที่ 25 เมษายน 2561 14.20 น./อ่าน 535)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 18.43 น./อ่าน 1559)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิต ในระบบนิเวศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2561 21.26 น./อ่าน 543)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุพรรณิการ์ ขันทอง
(วันที่ 24 ธันวาคม 2560 14.42 น./อ่าน 262)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5
การแข่งขันวชิรวิชาการ ปี 2560
(วันที่ 09 ธันวาคม 2560 15.29 น./อ่าน 178)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 21 ตุลาคม 2560 15.43 น./อ่าน 316)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ณ จังหวัดระนอง
(วันที่ 23 ธันวาคม 2559 22.17 น./อ่าน 451)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ครั้งที่ 65
(วันที่ 11 ธันวาคม 2558 13.50 น./อ่าน 293)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ