ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านสุขสำราญ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่องการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
(วันที่ 16 ตุลาคม 2561 11.15 น./อ่าน 287)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
2
แผนการสอน
(วันที่ 18 สิงหาคม 2561 15.53 น./อ่าน 451)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
3
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกเสริมท
(วันที่ 18 สิงหาคม 2561 15.29 น./อ่าน 351)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
4
แบบฝึกทักษะเรื่องเวลา
(วันที่ 18 สิงหาคม 2561 15.13 น./อ่าน 333)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
5
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูอนุรี กรีมละ
(วันที่ 10 มิถุนายน 2561 22.12 น./อ่าน 225)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
6
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูสุภาพร หาญสนาม
(วันที่ 01 มีนาคม 2561 10.58 น./อ่าน 296)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
7
นวัตกรรมวงล้อชนิดของคำ
(วันที่ 17 สิงหาคม 2560 14.14 น./อ่าน 13525)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
8
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูธีรดา อินทร์พรหม
(วันที่ 16 มิถุนายน 2560 12.36 น./อ่าน 1354)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
9
นวัตกรรมการผันวรรณยุกต์อักษรสามหมู่
(วันที่ 04 สิงหาคม 2559 17.27 น./อ่าน 4706)
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ