เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
 
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ท23101 เรื่องการอ
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ท23101 เรื่องการอ่านคิดวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โ
เมื่อ 29 มิถุนายน 2561 13.43 น. โดย: หาดใหญ่พิทยาคม อ่าน 178 ครั้ง
เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอน เรื่อง"การแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์"
เว็บไซต์การจัดการเรียนการสอน เรื่อง"การแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์" พัฒนาโดยคุณครูวิลาวัลย์ แก้วสิ้นสุด
เมื่อ 03 มกราคม 2561 11.36 น. โดย: หาดใหญ่พิทยาคม อ่าน 531 ครั้ง
รายงานการพัฒนามัลติมีเดียที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ธุรกิจและการเป็
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางปรียา หนูดาษ ครูโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2558
เมื่อ 20 กันยายน 2559 14.16 น. โดย: หาดใหญ่พิทยาคม อ่าน 155 ครั้ง
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3 รายการ
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0 7421 9200-1 อีเมล์
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]