ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT) โรงเรียนบ้านแฮะ
 
- ยังไม่มีข่าว -
โรงเรียนบ้านแฮะ ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา 56140 โทรศัพท์ 0932517261 อีเมล์ py2pong431@gmail.com
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]