ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประชุมผู้ปกครอง 2/2562 (อังคารที่ 28 มกราคม2563)
(วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 09.40 น./อ่าน 40)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)
2
กรีฑาสี เนกขัมเกมส์ ปีการศึกษา2562
(วันที่ 02 กรกฎาคม 2562 09.38 น./อ่าน 24)
ข้อมูลที่ต้องเผยแพร่และเปิดเผย (OIT)