ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รับโล่และเกียรติบัตร การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกฯ และแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตฯ
(วันที่ 21 สิงหาคม 2562 15.42 น./อ่าน 50)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ตัดสินโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับ สพฐ. (OBEC English Debate Adj
(วันที่ 13 สิงหาคม 2562 10.34 น./อ่าน 61)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
3
นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาล รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS)
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 15.49 น./อ่าน 132)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
4
นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาล ครู ชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2561 แล
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 15.25 น./อ่าน 54)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
5
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น “ระดับประเทศ” กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(วันที่ 07 สิงหาคม 2562 15.22 น./อ่าน 59)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน