ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
รางวัลเยาวชนสร้างสรรค์นวัตกรรมท้องถิ่นระดับ ดีเลิศ โครงการ “หละอ่อนรุ่นใหม่ใส่ใจ๋คนเฒ่า” ปี ๒๕๕๘
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 12.13 น./อ่าน 80)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3 โรงเรียนดีประจำอำเภอ ปีการศึกษา 2554
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 12.11 น./อ่าน 80)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
3
ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น ปี 2553
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 12.02 น./อ่าน 59)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
4
ได้รับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปี 2552
(วันที่ 23 สิงหาคม 2562 11.51 น./อ่าน 91)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน