ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ครูเกศรา ศรีวิจิตร ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ณ วันที่ 17 มกราคม 2561
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 11.07 น./อ่าน 13)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
ชนะเลิศ เหรียญทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา รางวัล ทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 11.01 น./อ่าน 15)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
3
ชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันการตอบคำถามศีลธรรมในพระพุทธศาสนา
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.58 น./อ่าน 10)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
4
เหรีญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.57 น./อ่าน 8)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
5
เหรียญทอง การแข่งขันการประกวดมารยาทงามอย่างไทย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.54 น./อ่าน 4)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
6
่้เหรียญทองแดง การแข่งขันการปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.52 น./อ่าน )
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
7
เหรีญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกร
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.50 น./อ่าน 3)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
8
การแข่งขันการ ทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.46 น./อ่าน )
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
9
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.43 น./อ่าน )
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
10
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.41 น./อ่าน )
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
11
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทหญิง ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.38 น./อ่าน )
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
12
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทหญิง ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.38 น./อ่าน )
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
13
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคใต้
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.36 น./อ่าน 5)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
14
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับ
(วันที่ 26 สิงหาคม 2563 10.24 น./อ่าน 15)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
15
รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดมโนราห์เยาวชน เนื่องในงานเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 14.55 น./อ่าน 45)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
16
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน (ทีม) ในเทศบาลประเพณีบุญสารทเดือนสอบ จังหวัดนครศรีธรรม
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 14.38 น./อ่าน 33)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
17
รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในเทศกาลประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช
(วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 14.34 น./อ่าน 41)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
18
รางวัลชมเชย การแข่งขันสร้างสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับภาคใต้
(วันที่ 11 กันยายน 2562 10.17 น./อ่าน 51)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
19
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันสร้างสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ ระดับจังหวัดนครศรีธรรมราช
(วันที่ 11 กันยายน 2562 10.12 น./อ่าน 140)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน