ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านสุขสำราญ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
แบบฝึกทักษะเรียงตัวอักษรภาษาอังกฤษ
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 16.07 น./อ่าน 44)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
แบบฝึกทักษะการบวก
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 15.42 น./อ่าน 32)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
3
การบวกจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ ไม่มีทด
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 15.31 น./อ่าน 22)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
4
แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องคำนาม
(วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 15.02 น./อ่าน 40)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน