ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านอรุโณทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 72 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 13.11 น./อ่าน 18)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีนจัดโดยบริษัทนานมี
(วันที่ 27 กันยายน 2562 14.33 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
3
โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลก
(วันที่ 09 กันยายน 2562 07.39 น./อ่าน 40)
ข่าวกิจกรรม
4
การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏภาษาจีนระดับนานาชาติ 2562
(วันที่ 31 สิงหาคม 2562 09.22 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2562
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 00.00 น./อ่าน 59)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2562
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 22.59 น./อ่าน 38)
ข่าวกิจกรรม
7
กิจกรรมวันภาษาไทย 2562
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 09.36 น./อ่าน 27)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 09.04 น./อ่าน 17)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมวันไหว้ครู 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 14.14 น./อ่าน 122)
ข่าวกิจกรรม
10
พิธีจบหลักสูตรนักเรียนระดับระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 09.39 น./อ่าน 51)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 11.02 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
12
โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
(วันที่ 04 มีนาคม 2562 08.49 น./อ่าน 52)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 11.34 น./อ่าน 67)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมการอบรมล่วงละเมิดทางเพศและเสริมสร้างป้องกันความรุ่นแรง
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 10.34 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
15
จัดกิจกรรมเชิดสิงโตอวยพรวันตรุษจีน 2562
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 14.54 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาโรงเรียนสีขาว
(วันที่ 18 มกราคม 2562 09.42 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 18 มกราคม 2562 09.37 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูสายการสอน
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 13.09 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมแข่งขันสพฐ.เกมส์ (รายการบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง)
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 01.08 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 04.03 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมคัดกรองเชาว์ปัญญานักเรียนเบื้องต้น
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 13.59 น./อ่าน 61)
ข่าวกิจกรรม
22
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ปีที่ 36 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
(วันที่ 18 กันยายน 2561 14.19 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมนิทรรศการห้องสมุดมีชีวิตและแหล่งเรียนรู้
(วันที่ 06 กันยายน 2561 08.26 น./อ่าน 301)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
(วันที่ 06 กันยายน 2561 08.15 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 31 สิงหาคม 2561 11.43 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 12 สิงหาคม 2561 13.23 น./อ่าน 193)
ข่าวกิจกรรม
27
การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏภาษาจีนระดับนานาชาติ 2561
(วันที่ 12 สิงหาคม 2561 13.11 น./อ่าน 123)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 14.28 น./อ่าน 138)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 14.14 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
30
การอบรมคุณธรรมจริยธรรม
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 11.14 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
31
พิธีเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 11.32 น./อ่าน 101)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 11.30 น./อ่าน 99)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 14 มิถุนายน 2561 14.23 น./อ่าน 142)
ข่าวกิจกรรม
34
โรงเรียนบ้านอรุโณทัยได้จัดพิธีจบหลักสูตรนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 29 มีนาคม 2561 10.28 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
35
พิธีจบหลักสูตรนักเรียนระดับปฐมวัย อนุบาล 3 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 19 มีนาคม 2561 01.49 น./อ่าน 180)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน 2560
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 12.47 น./อ่าน 150)
ข่าวกิจกรรม
37
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันสาธารณภัยแก่บุคลากรและนักเรียนแกนนำ
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 02.31 น./อ่าน 145)
ข่าวกิจกรรม
38
กิจกรรมเชิดสิงโตอวยพรวันตรุษจีน 2561
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 02.22 น./อ่าน 78)
ข่าวกิจกรรม
39
อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผล
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 23.45 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
40
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 18 มกราคม 2561 14.07 น./อ่าน 112)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 12 มกราคม 2561 10.02 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
42
กิจกรรมเดินทางไกล
(วันที่ 12 มกราคม 2561 09.45 น./อ่าน 92)
ข่าวกิจกรรม
43
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และ “งานเปิดบ้านวิชาการ
(วันที่ 27 ธันวาคม 2560 09.38 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
44
ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2560
(วันที่ 03 ธันวาคม 2560 17.19 น./อ่าน 186)
ข่าวกิจกรรม
45
พิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง
(วันที่ 26 กันยายน 2560 06.48 น./อ่าน 691)
ข่าวกิจกรรม
46
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็น
(วันที่ 08 กันยายน 2560 20.47 น./อ่าน 440)
ข่าวกิจกรรม
47
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 25 สิงหาคม 2560 02.35 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
48
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง
(วันที่ 13 สิงหาคม 2560 06.03 น./อ่าน 139)
ข่าวกิจกรรม
49
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560
(วันที่ 12 สิงหาคม 2560 16.04 น./อ่าน 148)
ข่าวกิจกรรม
50
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 07.13 น./อ่าน 130)
ข่าวกิจกรรม
51
ต้อนรับครูย้ายเข้าสู่โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 06.32 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
52
กิจกรรม 1โครงงาน 1 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 06.22 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
53
กิจกรรมเรียนการสอนโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 05.48 น./อ่าน 532)
ข่าวกิจกรรม
54
กิจกรรมการแห่เทียนพรรษา
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2560 07.06 น./อ่าน 149)
ข่าวกิจกรรม
55
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 08.09 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
56
การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่งานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
(วันที่ 29 มิถุนายน 2560 08.06 น./อ่าน 183)
ข่าวกิจกรรม
57
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 28 มิถุนายน 2560 07.45 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
58
พิธีวันไหว้ครู 2560
(วันที่ 12 มิถุนายน 2560 12.59 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
59
อบรม"ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา" PLC
(วันที่ 06 มิถุนายน 2560 17.32 น./อ่าน 689)
ข่าวกิจกรรม
60
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก
(วันที่ 06 มิถุนายน 2560 17.27 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
61
กิจกรรมทำบุญตักบาตรในสถานศึกษา
(วันที่ 05 มิถุนายน 2560 15.11 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
62
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 11.21 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
63
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอรุโณทัย นำคณะครูร่วมรดน้ำดำหัว รองผู้อำนวย สพป.เชียงใหม่ เขต 3
(วันที่ 25 เมษายน 2560 08.15 น./อ่าน 178)
ข่าวกิจกรรม
64
โครงการปรับพื้นฐานด้านภาษาไทยให้กับนักเรียน ป.1 ที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาไทย
(วันที่ 04 เมษายน 2560 09.26 น./อ่าน 891)
ข่าวกิจกรรม
65
การประชุม ผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 01 เมษายน 2560 05.16 น./อ่าน 157)
ข่าวกิจกรรม
66
ตรวจคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
(วันที่ 31 มีนาคม 2560 22.08 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
67
การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
(วันที่ 29 มีนาคม 2560 10.41 น./อ่าน 285)
ข่าวกิจกรรม
68
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ สถานศึกษา
(วันที่ 21 มีนาคม 2560 22.18 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
69
ประชุมการพิจารณาเลื่อนขั้น
(วันที่ 17 มีนาคม 2560 14.25 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
70
การแข่งขันกีฬา ครูสัมพันธ์ 2560
(วันที่ 10 มีนาคม 2560 21.45 น./อ่าน 402)
ข่าวกิจกรรม
71
ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560
(วันที่ 10 มีนาคม 2560 09.10 น./อ่าน 147)
ข่าวกิจกรรม
72
กิจกรรมเปิดบัานวิชาการ 2560
(วันที่ 03 มีนาคม 2560 09.41 น./อ่าน 106)
ข่าวกิจกรรม