ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนบ้านอรุโณทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 เพื่อเทอญพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพ
(วันที่ 12 สิงหาคม 2563 18.42 น./อ่าน 33)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 10 มกราคม 2563 12.16 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day
(วันที่ 26 ธันวาคม 2562 10.41 น./อ่าน 68)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 ธันวาคม 2562 10.18 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 13.11 น./อ่าน 91)
ข่าวกิจกรรม
6
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีนจัดโดยบริษัทนานมี
(วันที่ 27 กันยายน 2562 14.33 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
7
โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลก
(วันที่ 09 กันยายน 2562 07.39 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
8
การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏภาษาจีนระดับนานาชาติ 2562
(วันที่ 31 สิงหาคม 2562 09.22 น./อ่าน 45)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2562
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 00.00 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2562
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 22.59 น./อ่าน 72)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมวันภาษาไทย 2562
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 09.36 น./อ่าน 35)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 09.04 น./อ่าน 26)
ข่าวกิจกรรม
13
กิจกรรมวันไหว้ครู 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 14.14 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
14
พิธีจบหลักสูตรนักเรียนระดับระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 09.39 น./อ่าน 55)
ข่าวกิจกรรม
15
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 11.02 น./อ่าน 80)
ข่าวกิจกรรม
16
โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
(วันที่ 04 มีนาคม 2562 08.49 น./อ่าน 71)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 11.34 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
18
กิจกรรมการอบรมล่วงละเมิดทางเพศและเสริมสร้างป้องกันความรุ่นแรง
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 10.34 น./อ่าน 48)
ข่าวกิจกรรม
19
จัดกิจกรรมเชิดสิงโตอวยพรวันตรุษจีน 2562
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 14.54 น./อ่าน 181)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาโรงเรียนสีขาว
(วันที่ 18 มกราคม 2562 09.42 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 18 มกราคม 2562 09.37 น./อ่าน 84)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูสายการสอน
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 13.09 น./อ่าน 97)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมแข่งขันสพฐ.เกมส์ (รายการบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง)
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 01.08 น./อ่าน 119)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 04.03 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
25
กิจกรรมคัดกรองเชาว์ปัญญานักเรียนเบื้องต้น
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 13.59 น./อ่าน 83)
ข่าวกิจกรรม
26
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ปีที่ 36 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
(วันที่ 18 กันยายน 2561 14.19 น./อ่าน 156)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมนิทรรศการห้องสมุดมีชีวิตและแหล่งเรียนรู้
(วันที่ 06 กันยายน 2561 08.26 น./อ่าน 456)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
(วันที่ 06 กันยายน 2561 08.15 น./อ่าน 87)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 31 สิงหาคม 2561 11.43 น./อ่าน 257)
ข่าวกิจกรรม
30
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 12 สิงหาคม 2561 13.23 น./อ่าน 218)
ข่าวกิจกรรม
31
การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏภาษาจีนระดับนานาชาติ 2561
(วันที่ 12 สิงหาคม 2561 13.11 น./อ่าน 160)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 14.28 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
33
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 14.14 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
34
การอบรมคุณธรรมจริยธรรม
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 11.14 น./อ่าน 69)
ข่าวกิจกรรม
35
พิธีเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 11.32 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 11.30 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
37
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 14 มิถุนายน 2561 14.23 น./อ่าน 201)
ข่าวกิจกรรม
38
โรงเรียนบ้านอรุโณทัยได้จัดพิธีจบหลักสูตรนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 29 มีนาคม 2561 10.28 น./อ่าน 256)
ข่าวกิจกรรม
39
พิธีจบหลักสูตรนักเรียนระดับปฐมวัย อนุบาล 3 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 19 มีนาคม 2561 01.49 น./อ่าน 243)
ข่าวกิจกรรม
40
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน 2560
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 12.47 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
41
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันสาธารณภัยแก่บุคลากรและนักเรียนแกนนำ
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 02.31 น./อ่าน 182)
ข่าวกิจกรรม
42
กิจกรรมเชิดสิงโตอวยพรวันตรุษจีน 2561
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 02.22 น./อ่าน 103)
ข่าวกิจกรรม
43
อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผล
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 23.45 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม
44
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 18 มกราคม 2561 14.07 น./อ่าน 132)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 12 มกราคม 2561 10.02 น./อ่าน 131)
ข่าวกิจกรรม
46
กิจกรรมเดินทางไกล
(วันที่ 12 มกราคม 2561 09.45 น./อ่าน 98)
ข่าวกิจกรรม
47
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และ “งานเปิดบ้านวิชาการ
(วันที่ 27 ธันวาคม 2560 09.38 น./อ่าน 174)
ข่าวกิจกรรม
48
ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2560
(วันที่ 03 ธันวาคม 2560 17.19 น./อ่าน 200)
ข่าวกิจกรรม
49
พิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง
(วันที่ 26 กันยายน 2560 06.48 น./อ่าน 784)
ข่าวกิจกรรม
50
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็น
(วันที่ 08 กันยายน 2560 20.47 น./อ่าน 544)
ข่าวกิจกรรม
51
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 25 สิงหาคม 2560 02.35 น./อ่าน 164)
ข่าวกิจกรรม
52
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง
(วันที่ 13 สิงหาคม 2560 06.03 น./อ่าน 169)
ข่าวกิจกรรม
53
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560
(วันที่ 12 สิงหาคม 2560 16.04 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
54
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 07.13 น./อ่าน 152)
ข่าวกิจกรรม
55
ต้อนรับครูย้ายเข้าสู่โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 06.32 น./อ่าน 251)
ข่าวกิจกรรม
56
กิจกรรม 1โครงงาน 1 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 06.22 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
57
กิจกรรมเรียนการสอนโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 05.48 น./อ่าน 688)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรมการแห่เทียนพรรษา
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2560 07.06 น./อ่าน 159)
ข่าวกิจกรรม
59
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 08.09 น./อ่าน 144)
ข่าวกิจกรรม
60
การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่งานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
(วันที่ 29 มิถุนายน 2560 08.06 น./อ่าน 237)
ข่าวกิจกรรม
61
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 28 มิถุนายน 2560 07.45 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
62
พิธีวันไหว้ครู 2560
(วันที่ 12 มิถุนายน 2560 12.59 น./อ่าน 231)
ข่าวกิจกรรม
63
อบรม"ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา" PLC
(วันที่ 06 มิถุนายน 2560 17.32 น./อ่าน 729)
ข่าวกิจกรรม
64
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก
(วันที่ 06 มิถุนายน 2560 17.27 น./อ่าน 166)
ข่าวกิจกรรม
65
กิจกรรมทำบุญตักบาตรในสถานศึกษา
(วันที่ 05 มิถุนายน 2560 15.11 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
66
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 11.21 น./อ่าน 124)
ข่าวกิจกรรม
67
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอรุโณทัย นำคณะครูร่วมรดน้ำดำหัว รองผู้อำนวย สพป.เชียงใหม่ เขต 3
(วันที่ 25 เมษายน 2560 08.15 น./อ่าน 195)
ข่าวกิจกรรม
68
โครงการปรับพื้นฐานด้านภาษาไทยให้กับนักเรียน ป.1 ที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาไทย
(วันที่ 04 เมษายน 2560 09.26 น./อ่าน 1001)
ข่าวกิจกรรม
69
การประชุม ผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 01 เมษายน 2560 05.16 น./อ่าน 165)
ข่าวกิจกรรม
70
ตรวจคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
(วันที่ 31 มีนาคม 2560 22.08 น./อ่าน 135)
ข่าวกิจกรรม
71
การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
(วันที่ 29 มีนาคม 2560 10.41 น./อ่าน 354)
ข่าวกิจกรรม
72
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ สถานศึกษา
(วันที่ 21 มีนาคม 2560 22.18 น./อ่าน 116)
ข่าวกิจกรรม
73
ประชุมการพิจารณาเลื่อนขั้น
(วันที่ 17 มีนาคม 2560 14.25 น./อ่าน 110)
ข่าวกิจกรรม
74
การแข่งขันกีฬา ครูสัมพันธ์ 2560
(วันที่ 10 มีนาคม 2560 21.45 น./อ่าน 555)
ข่าวกิจกรรม
75
ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560
(วันที่ 10 มีนาคม 2560 09.10 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
76
กิจกรรมเปิดบัานวิชาการ 2560
(วันที่ 03 มีนาคม 2560 09.41 น./อ่าน 118)
ข่าวกิจกรรม