ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมโรงเรียนบ้านอรุโณทัย


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 75 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563
(วันที่ 10 มกราคม 2563 12.16 น./อ่าน 58)
ข่าวกิจกรรม
2
กิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day
(วันที่ 26 ธันวาคม 2562 10.41 น./อ่าน 56)
ข่าวกิจกรรม
3
กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562
(วันที่ 26 ธันวาคม 2562 10.18 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
4
กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 13.11 น./อ่าน 81)
ข่าวกิจกรรม
5
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีนจัดโดยบริษัทนานมี
(วันที่ 27 กันยายน 2562 14.33 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
6
โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลก
(วันที่ 09 กันยายน 2562 07.39 น./อ่าน 62)
ข่าวกิจกรรม
7
การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏภาษาจีนระดับนานาชาติ 2562
(วันที่ 31 สิงหาคม 2562 09.22 น./อ่าน 43)
ข่าวกิจกรรม
8
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2562
(วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 00.00 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
9
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา 2562
(วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 22.59 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
10
กิจกรรมวันภาษาไทย 2562
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 09.36 น./อ่าน 32)
ข่าวกิจกรรม
11
กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 09.04 น./อ่าน 22)
ข่าวกิจกรรม
12
กิจกรรมวันไหว้ครู 2562
(วันที่ 13 มิถุนายน 2562 14.14 น./อ่าน 177)
ข่าวกิจกรรม
13
พิธีจบหลักสูตรนักเรียนระดับระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6
(วันที่ 29 มีนาคม 2562 09.39 น./อ่าน 53)
ข่าวกิจกรรม
14
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 12 มีนาคม 2562 11.02 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
15
โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
(วันที่ 04 มีนาคม 2562 08.49 น./อ่าน 65)
ข่าวกิจกรรม
16
กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2561
(วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 11.34 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
17
กิจกรรมการอบรมล่วงละเมิดทางเพศและเสริมสร้างป้องกันความรุ่นแรง
(วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 10.34 น./อ่าน 42)
ข่าวกิจกรรม
18
จัดกิจกรรมเชิดสิงโตอวยพรวันตรุษจีน 2562
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 14.54 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
19
กิจกรรมอบรมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาโรงเรียนสีขาว
(วันที่ 18 มกราคม 2562 09.42 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
20
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
(วันที่ 18 มกราคม 2562 09.37 น./อ่าน 76)
ข่าวกิจกรรม
21
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครูสายการสอน
(วันที่ 18 ธันวาคม 2561 13.09 น./อ่าน 89)
ข่าวกิจกรรม
22
กิจกรรมแข่งขันสพฐ.เกมส์ (รายการบาสเกตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี หญิง)
(วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 01.08 น./อ่าน 114)
ข่าวกิจกรรม
23
กิจกรรมพิธีถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 6
(วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 04.03 น./อ่าน 146)
ข่าวกิจกรรม
24
กิจกรรมคัดกรองเชาว์ปัญญานักเรียนเบื้องต้น
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 13.59 น./อ่าน 73)
ข่าวกิจกรรม
25
การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ ปีที่ 36 โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
(วันที่ 18 กันยายน 2561 14.19 น./อ่าน 153)
ข่าวกิจกรรม
26
กิจกรรมนิทรรศการห้องสมุดมีชีวิตและแหล่งเรียนรู้
(วันที่ 06 กันยายน 2561 08.26 น./อ่าน 361)
ข่าวกิจกรรม
27
กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
(วันที่ 06 กันยายน 2561 08.15 น./อ่าน 82)
ข่าวกิจกรรม
28
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 31 สิงหาคม 2561 11.43 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม
29
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 12 สิงหาคม 2561 13.23 น./อ่าน 213)
ข่าวกิจกรรม
30
การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏภาษาจีนระดับนานาชาติ 2561
(วันที่ 12 สิงหาคม 2561 13.11 น./อ่าน 137)
ข่าวกิจกรรม
31
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 14.28 น./อ่าน 155)
ข่าวกิจกรรม
32
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 14.14 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
33
การอบรมคุณธรรมจริยธรรม
(วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 11.14 น./อ่าน 66)
ข่าวกิจกรรม
34
พิธีเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 11.32 น./อ่าน 109)
ข่าวกิจกรรม
35
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 29 มิถุนายน 2561 11.30 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
36
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
(วันที่ 14 มิถุนายน 2561 14.23 น./อ่าน 175)
ข่าวกิจกรรม
37
โรงเรียนบ้านอรุโณทัยได้จัดพิธีจบหลักสูตรนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 29 มีนาคม 2561 10.28 น./อ่าน 219)
ข่าวกิจกรรม
38
พิธีจบหลักสูตรนักเรียนระดับปฐมวัย อนุบาล 3 ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 19 มีนาคม 2561 01.49 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
39
กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียน 2560
(วันที่ 02 มีนาคม 2561 12.47 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
40
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันสาธารณภัยแก่บุคลากรและนักเรียนแกนนำ
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 02.31 น./อ่าน 170)
ข่าวกิจกรรม
41
กิจกรรมเชิดสิงโตอวยพรวันตรุษจีน 2561
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 02.22 น./อ่าน 93)
ข่าวกิจกรรม
42
อบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผล
(วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 23.45 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม
43
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 18 มกราคม 2561 14.07 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
44
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
(วันที่ 12 มกราคม 2561 10.02 น./อ่าน 128)
ข่าวกิจกรรม
45
กิจกรรมเดินทางไกล
(วันที่ 12 มกราคม 2561 09.45 น./อ่าน 95)
ข่าวกิจกรรม
46
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และ “งานเปิดบ้านวิชาการ
(วันที่ 27 ธันวาคม 2560 09.38 น./อ่าน 173)
ข่าวกิจกรรม
47
ค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี การศึกษา 2560
(วันที่ 03 ธันวาคม 2560 17.19 น./อ่าน 196)
ข่าวกิจกรรม
48
พิธีมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง
(วันที่ 26 กันยายน 2560 06.48 น./อ่าน 725)
ข่าวกิจกรรม
49
อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้และคิดเป็น
(วันที่ 08 กันยายน 2560 20.47 น./อ่าน 486)
ข่าวกิจกรรม
50
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 25 สิงหาคม 2560 02.35 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
51
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง
(วันที่ 13 สิงหาคม 2560 06.03 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
52
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560
(วันที่ 12 สิงหาคม 2560 16.04 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
53
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
(วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 07.13 น./อ่าน 143)
ข่าวกิจกรรม
54
ต้อนรับครูย้ายเข้าสู่โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 06.32 น./อ่าน 204)
ข่าวกิจกรรม
55
กิจกรรม 1โครงงาน 1 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
(วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 06.22 น./อ่าน 77)
ข่าวกิจกรรม
56
กิจกรรมเรียนการสอนโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
(วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 05.48 น./อ่าน 626)
ข่าวกิจกรรม
57
กิจกรรมการแห่เทียนพรรษา
(วันที่ 08 กรกฎาคม 2560 07.06 น./อ่าน 154)
ข่าวกิจกรรม
58
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
(วันที่ 03 กรกฎาคม 2560 08.09 น./อ่าน 141)
ข่าวกิจกรรม
59
การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติหน้าที่งานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 3
(วันที่ 29 มิถุนายน 2560 08.06 น./อ่าน 223)
ข่าวกิจกรรม
60
กิจกรรมวันสุนทรภู่
(วันที่ 28 มิถุนายน 2560 07.45 น./อ่าน 104)
ข่าวกิจกรรม
61
พิธีวันไหว้ครู 2560
(วันที่ 12 มิถุนายน 2560 12.59 น./อ่าน 212)
ข่าวกิจกรรม
62
อบรม"ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ สู่สถานศึกษา" PLC
(วันที่ 06 มิถุนายน 2560 17.32 น./อ่าน 719)
ข่าวกิจกรรม
63
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก
(วันที่ 06 มิถุนายน 2560 17.27 น./อ่าน 158)
ข่าวกิจกรรม
64
กิจกรรมทำบุญตักบาตรในสถานศึกษา
(วันที่ 05 มิถุนายน 2560 15.11 น./อ่าน 117)
ข่าวกิจกรรม
65
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2560
(วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 11.21 น./อ่าน 121)
ข่าวกิจกรรม
66
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอรุโณทัย นำคณะครูร่วมรดน้ำดำหัว รองผู้อำนวย สพป.เชียงใหม่ เขต 3
(วันที่ 25 เมษายน 2560 08.15 น./อ่าน 188)
ข่าวกิจกรรม
67
โครงการปรับพื้นฐานด้านภาษาไทยให้กับนักเรียน ป.1 ที่ไม่มีพื้นฐานด้านภาษาไทย
(วันที่ 04 เมษายน 2560 09.26 น./อ่าน 977)
ข่าวกิจกรรม
68
การประชุม ผู้ปกครองนักเรียน
(วันที่ 01 เมษายน 2560 05.16 น./อ่าน 162)
ข่าวกิจกรรม
69
ตรวจคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
(วันที่ 31 มีนาคม 2560 22.08 น./อ่าน 126)
ข่าวกิจกรรม
70
การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
(วันที่ 29 มีนาคม 2560 10.41 น./อ่าน 322)
ข่าวกิจกรรม
71
ประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ สถานศึกษา
(วันที่ 21 มีนาคม 2560 22.18 น./อ่าน 111)
ข่าวกิจกรรม
72
ประชุมการพิจารณาเลื่อนขั้น
(วันที่ 17 มีนาคม 2560 14.25 น./อ่าน 105)
ข่าวกิจกรรม
73
การแข่งขันกีฬา ครูสัมพันธ์ 2560
(วันที่ 10 มีนาคม 2560 21.45 น./อ่าน 483)
ข่าวกิจกรรม
74
ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2560
(วันที่ 10 มีนาคม 2560 09.10 น./อ่าน 151)
ข่าวกิจกรรม
75
กิจกรรมเปิดบัานวิชาการ 2560
(วันที่ 03 มีนาคม 2560 09.41 น./อ่าน 113)
ข่าวกิจกรรม