โครงการกระทรวงศึกษาธิการปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ
โครงการกระทรวงศึกษาธิการปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
เมื่อ 02 สิงหาคม 2560 05.38 น. โดย: อนุบาลสิงห์บุรี อ่าน 40
การจัดเวทีนำเสนอผลงานนักเรียน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
การจัดเวทีนำเสนอผลงานนักเรียน ที่เกิดจากการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ตามแนวโครงการมาตรฐานสากล 14 มิถุนายน 2560
เมื่อ 01 สิงหาคม 2560 01.22 น. โดย: อนุบาลสิงห์บุรี อ่าน 67
ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2)
ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วันที่ 2 กรกฎาคม 2560
เมื่อ 31 กรกฎาคม 2560 03.19 น. โดย: อนุบาลสิงห์บุรี อ่าน 37
ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เมื่อ 31 กรกฎาคม 2560 02.06 น. โดย: อนุบาลสิงห์บุรี อ่าน 32
รางวัลการสอบ NT ปี 2559 (คะแนนสูงสุด)
รับรางวัลคะแนนสูงสุด จากการสอบ NT ปี 2559 วันที่ 26 มิถุนายน 2560
เมื่อ 31 กรกฎาคม 2560 01.44 น. โดย: อนุบาลสิงห์บุรี อ่าน 46