ทุกท่านคือ Hero ของคนไทย
ทางโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ขอขอบคุณทุกแรงใจ ทุกแรงกายที่เสียสละ ส่งผลให้ภารกิจพา 13 หมูป่ากลับบ้านอย่างปลอดภัย
เมื่อ 11 กรกฎาคม 2561 14.53 น. โดย: อนุบาลสิงห์บุรี อ่าน 17
กิจกรรมวันเด็ก ระดับปฐมวัย โรงเรียอนุบาลสิงห์บุรี
อบต.บางกระบือนำของเล่นมอบให้ในวันเด็กของโรงเรียน วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
เมื่อ 20 มกราคม 2561 22.02 น. โดย: อนุบาลสิงห์บุรี อ่าน 204
กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ผู้ปกครอง ของนักเรียนระดับปฐมวัย นำน้ำชาพะยอมและขนมเค้กกล้วยหอมมาเลี้ยง
เมื่อ 20 มกราคม 2561 21.59 น. โดย: อนุบาลสิงห์บุรี อ่าน 124
กิจกรรมการตรวจสุขภาพ นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
การตรวจสุขภาพเด็กด้านน้ำตาลและวัดความดัน
เมื่อ 20 มกราคม 2561 21.55 น. โดย: อนุบาลสิงห์บุรี อ่าน 125
กิจกรรมการดูแลความปลอดภัยให้นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
การดูแลและการรับส่งรักษาความปลอดภัย เวลาเช้าและเวลาเลิกเรียน
เมื่อ 20 มกราคม 2561 21.52 น. โดย: อนุบาลสิงห์บุรี อ่าน 110