กิจกรรมวันเด็ก ระดับปฐมวัย โรงเรียอนุบาลสิงห์บุรี
อบต.บางกระบือนำของเล่นมอบให้ในวันเด็กของโรงเรียน วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
เมื่อ 20 มกราคม 2561 22.02 น. โดย: อนุบาลสิงห์บุรี อ่าน 177
กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ของโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
ผู้ปกครอง ของนักเรียนระดับปฐมวัย นำน้ำชาพะยอมและขนมเค้กกล้วยหอมมาเลี้ยง
เมื่อ 20 มกราคม 2561 21.59 น. โดย: อนุบาลสิงห์บุรี อ่าน 93
กิจกรรมการตรวจสุขภาพ นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
การตรวจสุขภาพเด็กด้านน้ำตาลและวัดความดัน
เมื่อ 20 มกราคม 2561 21.55 น. โดย: อนุบาลสิงห์บุรี อ่าน 95
กิจกรรมการดูแลความปลอดภัยให้นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
การดูแลและการรับส่งรักษาความปลอดภัย เวลาเช้าและเวลาเลิกเรียน
เมื่อ 20 มกราคม 2561 21.52 น. โดย: อนุบาลสิงห์บุรี อ่าน 86
กิจกรรมกีฬาสีภายใน โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
นักเรียนระดับปฐมวัยทุกคน เข้าร่วมขบวนพาเหรด กีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
เมื่อ 20 มกราคม 2561 21.51 น. โดย: อนุบาลสิงห์บุรี อ่าน 136