กีฬาสีโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐
เมื่อ 06 ธันวาคม 2560 14.20 น. โดย: อนุบาลสิงห์บุรี อ่าน 24
โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมรับชม.....รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.
ระหว่างเวลา 08.00 - 09.00 น. โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ออกอากาศทุกวันพุธ
เมื่อ 04 ธันวาคม 2560 07.45 น. โดย: อนุบาลสิงห์บุรี อ่าน 13
โครงการกระทรวงศึกษาธิการปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ
โครงการกระทรวงศึกษาธิการปลูกป่าร่วมใจ ทำดีเพื่อพ่อ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560
เมื่อ 02 สิงหาคม 2560 05.38 น. โดย: อนุบาลสิงห์บุรี อ่าน 58
การจัดเวทีนำเสนอผลงานนักเรียน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS)
การจัดเวทีนำเสนอผลงานนักเรียน ที่เกิดจากการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ตามแนวโครงการมาตรฐานสากล 14 มิถุนายน 2560
เมื่อ 01 สิงหาคม 2560 01.22 น. โดย: อนุบาลสิงห์บุรี อ่าน 112
ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2)
ค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้มยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วันที่ 2 กรกฎาคม 2560
เมื่อ 31 กรกฎาคม 2560 03.19 น. โดย: อนุบาลสิงห์บุรี อ่าน 56