กิจกรรม "ค่ายเพิ่มเวลารู้"
วันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 โรงเรียนวัดสิงห์ จัดกิจกรรม "ค่ายเพิ่มเวลารู้"
เมื่อ 26 มิถุนายน 2560 14.47 น. โดย: วัดสิงห์ อ่าน 101
กิจกรรม ทำบุญถวายภัตราหารเพลพระสงฆ์
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมทำบุญถวายภัตราหารเพลพระสงฆ์
เมื่อ 26 มิถุนายน 2560 14.40 น. โดย: วัดสิงห์ อ่าน 123
กิจกรรม ไหว้ครู 2560
โรงเรียนวัดสิงห์ จัดกิจกรรม ไหว้ครู 2560 วันที่ 8 มิถุนายน 2660
เมื่อ 26 มิถุนายน 2560 14.35 น. โดย: วัดสิงห์ อ่าน 70
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2560 อ.ค่ายบางระจัน
เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 2560 โรงเรียนวัดสิงห์ เป็นสถานที่การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2560 อ.ค่ายบางระจัน
เมื่อ 26 มิถุนายน 2560 14.30 น. โดย: วัดสิงห์ อ่าน 71
กิจกรรม "งานกินปลาสิงห์บุรี"
โรงเรียนวัดสิงห์ ร่วมกิจกรรม "งานกินปลาสิงห์บุรี" ระหว่างวันที่ 4 -13 พ.ค. 2560
เมื่อ 26 มิถุนายน 2560 14.23 น. โดย: วัดสิงห์ อ่าน 113