กิจกรรมวันดินโลก
กิจกรรมวันดินโลก
เมื่อ 05 ธันวาคม 2561 15.45 น. โดย: วัดโป่งมงคล อ่าน 232
ทีมเพื่อนคุณครูเนติมา ประสิทธิพร มาบริจาคอุปกรณ์การเรียน
ทีมเพื่อนคุณครูเนติมา ประสิทธิพร มาบริจาคอุปกรณ์การเรียน
เมื่อ 05 ธันวาคม 2561 15.32 น. โดย: วัดโป่งมงคล อ่าน 153
ทีมเพื่อนอัสสัมชัญธนบุรี รุ่น 14 มาบริจาคสิ่งของให้แก่โรงเรียน
ทีมเพื่อนอัสสัมชัญธนบุรี รุ่น 14 มาบริจาคสิ่งของให้แก่โรงเรียน
เมื่อ 05 ธันวาคม 2561 15.06 น. โดย: วัดโป่งมงคล อ่าน 149
สำนักงาน กศน. สระบุรี จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
สำนักงาน กศน. สระบุรี จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
เมื่อ 05 ธันวาคม 2561 14.59 น. โดย: วัดโป่งมงคล อ่าน 84
กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมวันลอยกระทง
เมื่อ 05 ธันวาคม 2561 14.20 น. โดย: วัดโป่งมงคล อ่าน 125