กิจกรรมเเข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69
นักเรียนโรงเรียนวัดโป่งมงคลเข้าร่วมกิจกรรมการเเข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เมื่อ 11 ตุลาคม 2562 11.33 น. โดย: วัดโป่งมงคล อ่าน 12
การดำเนินงานโรงเรียนสุจริต
เพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางในการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและต่อยอด
เมื่อ 15 สิงหาคม 2562 20.16 น. โดย: วัดโป่งมงคล อ่าน 76
กิจกรรมวันไหว้ครู
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโป่งมงคล ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ 18 มิถุนายน 2562 15.24 น. โดย: วัดโป่งมงคล อ่าน 41
การดำเนินกิจกรรมเข้าค่าย นักเรียนชั้น ป.1-3 ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 โรงเรียนวัดโป่งมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2
เมื่อ 04 เมษายน 2562 23.45 น. โดย: วัดโป่งมงคล อ่าน 191
รายงานการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ
ทางโรงเรียนวัดโป่งมงคล ได้ดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ 02 เมษายน 2562 02.48 น. โดย: วัดโป่งมงคล อ่าน 275