กิจกรรมกลุ่มยุวเกษตร
เมื่อ 18 มีนาคม 2561 16.20 น. โดย: วัดหนองตะเฆ่ อ่าน 108
คู่มือนักเรียน ประจำปี 2560
ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ได้จัดทำคู่มือนักเรียนขึ้น เพื่อให้เป็นข้อปฏิบัติร่วมกันในโรงเรียน
เมื่อ 25 พฤศจิกายน 2560 05.26 น. โดย: วัดหนองตะเฆ่ อ่าน 165