กิจกรรม "37ปี วังจันทร์ สานสัมพันธ์เครือข่าย ก้าวไกลสู่อาเซียน"
กิจกรรม "37ปี วังจันทร์ สานสัมพันธ์เครือข่าย ก้าวไกลสู่อาเซียน" มีการแสดงผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ -การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเร
เมื่อ 23 มกราคม 2560 11.46 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 138
การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
การอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล กลุ่มลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วันที่ 6-7 ม.ค. 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรง
เมื่อ 23 มกราคม 2560 11.44 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 94
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เมื่อ 23 มกราคม 2560 11.42 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 58
รายการ "กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน"
รายการ "กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน"
เมื่อ 23 มกราคม 2560 11.39 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 77
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อสอบออนไลน์
เมื่อ 23 มกราคม 2560 11.37 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 49