ค่ายลูกเสือ ม.3 ประจำปี 2562
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล กลุ่มลูกเสือและเนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563
เมื่อ 08 มีนาคม 2563 23.52 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 169
อุทยานกอล์ฟวังจันทร์ และเครือข่ายฯ มอบทุนการศึกษา
อุทยานกอล์ฟวังจันทร์ ร่วมกับ บริษัทในเครือ ช.การช่าง และบริษัทพันธมิตรธุรกิจ โดยคุณปลิว ตรีวิศวเวทย์ พลเอกหม่อมหลวงประสบชัย เกษมสันต์ และครอบครัว มอบท
เมื่อ 08 มีนาคม 2563 23.46 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 252
150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จัดพิธีเจริญสมาธิภาวนาสู่สันติภาพ 15 นาที ถวายเป็นอาจาริยบูชา 150 ปี ชาตกาล "พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต"
เมื่อ 08 มีนาคม 2563 23.44 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 105
ค่ายพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณ และทักษะ Coding
วันที่ 30-31 มกราคม 2563 งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวังจันทร์วิทยา จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณ และทักษะ Coding
เมื่อ 08 มีนาคม 2563 23.40 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 129
ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์
วันที่ 27 มกราคม 2563 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพม.เขต18 ศึกษาดูงานโรงเรียนวังจันทร์วิทยา
เมื่อ 08 มีนาคม 2563 23.30 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 124