วันต่อต้านยาเสพติดโลก
รณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด และลงนามความร่วมมือ(MOU) กับหน่วยงานต่างๆ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
เมื่อ 26 มิถุนายน 2560 08.44 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 384
วันสุนทรภู่ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา
กิจกรรมวันสุนทรภู่
เมื่อ 26 มิถุนายน 2560 08.27 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 376
กิจกรรม "37ปี วังจันทร์ สานสัมพันธ์เครือข่าย ก้าวไกลสู่อาเซียน"
กิจกรรม "37ปี วังจันทร์ สานสัมพันธ์เครือข่าย ก้าวไกลสู่อาเซียน" มีการแสดงผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ -การประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักเร
เมื่อ 23 มกราคม 2560 11.46 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 445
การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1
การอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล กลุ่มลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา วันที่ 6-7 ม.ค. 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรง
เมื่อ 23 มกราคม 2560 11.44 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 420
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เมื่อ 23 มกราคม 2560 11.42 น. โดย: วังจันทร์วิทยา อ่าน 243