กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
โรงเรียนปากคลองบางขนาก ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
เมื่อ 01 สิงหาคม 2561 16.20 น. โดย: ปากคลองบางขนาก อ่าน 67
ถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่ ๑๐
ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ โดยมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
เมื่อ 01 สิงหาคม 2561 16.07 น. โดย: ปากคลองบางขนาก อ่าน 95
กิจกรรมวันภาษาไทย
โรงเรียนปากคลองบางขนากได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561
เมื่อ 01 สิงหาคม 2561 15.54 น. โดย: ปากคลองบางขนาก อ่าน 73
กิจกรรมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญานตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนปากคลองบางขนาก ได้จัดกิจกรรมพิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญานตน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2561 09.52 น. โดย: ปากคลองบางขนาก อ่าน 79
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
โรงเรียนปากคลองบางขนาก ได้จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ตามนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561
เมื่อ 20 กรกฎาคม 2561 09.42 น. โดย: ปากคลองบางขนาก อ่าน 65