ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองสลุด
เมื่อ 14 ตุลาคม 2562 18.55 น. โดย: บ้านกุดเวียน อ่าน 24
ประเพณีแซนโฏนตา ปี 2562 อำเภอตาพระยา
ประเพณีแซนโฏนตา ปี 2562 อำเภอตาพระยา
เมื่อ 27 กันยายน 2562 22.38 น. โดย: บ้านกุดเวียน อ่าน 29
ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านกุดเวียน จัดประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีกาศึกษา 2560 โดยนายวินัย สุขพงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2560 13.50 น. โดย: บ้านกุดเวียน อ่าน 133
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านกุดเวียนจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อ 01 ธันวาคม 2559 00.11 น. โดย: บ้านกุดเวียน อ่าน 188
ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2559
เมื่อวันที่ 28-30 กรกฏาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนบ้านกุดเวียนได้ร่วมเข้าค่าย "ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2559" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระ
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2559 23.32 น. โดย: บ้านกุดเวียน อ่าน 242