ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านกุดเวียน จัดประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีกาศึกษา 2560 โดยนายวินัย สุขพงษ์ไทย ผู้อำนวยการโรงเรียน
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2560 13.50 น. โดย: บ้านกุดเวียน อ่าน 112
กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 โรงเรียนบ้านกุดเวียนจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อ 01 ธันวาคม 2559 00.11 น. โดย: บ้านกุดเวียน อ่าน 165
ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2559
เมื่อวันที่ 28-30 กรกฏาคม 2559 นักเรียนโรงเรียนบ้านกุดเวียนได้ร่วมเข้าค่าย "ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2559" ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระ
เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2559 23.32 น. โดย: บ้านกุดเวียน อ่าน 211
วันภาษาไทย วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อ 29 มิถุนายน 2559 13.44 น. โดย: บ้านกุดเวียน อ่าน 321
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อ 29 มิถุนายน 2559 13.35 น. โดย: บ้านกุดเวียน อ่าน 138