รับเหรียญศักยภาพ
นักเรียนสอบแข่งขันศักยภาพความเป็นเลิศทางวิชาการ
เมื่อ 01 เมษายน 2562 15.18 น. โดย: ไทยวัฒนาประชารัฐ อ่าน 18
ปัจฉิมนิเทศ
จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เมื่อ 01 เมษายน 2562 14.19 น. โดย: ไทยวัฒนาประชารัฐ อ่าน 10
กิจกรรม Open House
โรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐได้จัดกิจกรรม Open House
เมื่อ 01 เมษายน 2562 14.15 น. โดย: ไทยวัฒนาประชารัฐ อ่าน 27