กิจกรรมวันภาษาไทย
เมื่อ 03 สิงหาคม 2560 08.29 น. โดย: ไทยวัฒนาประชารัฐ อ่าน 46
จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
นายสมใจ ถนอมพุดซา ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยวัฒนาประชารัฐ นำคณะครูนักเรียนจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
เมื่อ 01 สิงหาคม 2559 10.18 น. โดย: ไทยวัฒนาประชารัฐ อ่าน 112
กิจกรรมวันภาษาไทย
จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
เมื่อ 01 สิงหาคม 2559 09.57 น. โดย: ไทยวัฒนาประชารัฐ อ่าน 78
จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นักเรียนฝึกทำขนมวุ้นผลไม้ วุ้นสมุนไพร เป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างรา
เมื่อ 22 กรกฎาคม 2559 09.58 น. โดย: ไทยวัฒนาประชารัฐ อ่าน 270