กิจกรรมวันอาเซียน
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคีได้จัดกิจกรรมให้ความรู้สู่อาเซียน
เมื่อ 26 สิงหาคม 2556 20.04 น. โดย: บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี อ่าน 1158
หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งภูมิปัญญา
นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 - ป.6 ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์หนึ่งห้องเรียน หนึ่งภูมิปัญญาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 โดยมีผู้อำ
เมื่อ 26 สิงหาคม 2556 19.21 น. โดย: บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี อ่าน 1246