กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี2562
โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคีได้จัดกิจกรรมrพิธีไหว้ครูประจำปี2562
เมื่อ 18 มิถุนายน 2562 20.46 น. โดย: บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี อ่าน 26
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำภาคเรียนที่1/2562
คณะครูโรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคีทุกคนได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคล ระหว่างวันที่ 21- 31พฤษภาคม 2562
เมื่อ 04 มิถุนายน 2562 21.11 น. โดย: บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี อ่าน 76
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี ได้ร่วมกันไปทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาที่วันศรีบอนคำในภาคเช้าแ
เมื่อ 04 มิถุนายน 2562 20.45 น. โดย: บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี อ่าน 38
กิจกรรมวันอาเซียน
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคีได้จัดกิจกรรมให้ความรู้สู่อาเซียน
เมื่อ 26 สิงหาคม 2556 20.04 น. โดย: บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี อ่าน 1215
หนึ่งผลิตภัณฑ์ หนึ่งภูมิปัญญา
นักเรียนโรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 - ป.6 ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์หนึ่งห้องเรียน หนึ่งภูมิปัญญาเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 โดยมีผู้อำ
เมื่อ 26 สิงหาคม 2556 19.21 น. โดย: บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี อ่าน 1397