กิจกรรมลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2556
โรงเรียนบ้านโคกสูง จัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 15 มกราคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านโคกสูง
เมื่อ 21 มกราคม 2557 15.24 น. โดย: บ้านโคกสูง อ่าน 350
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557 โรงเรียนบ้านโคกสูง
โรงเรียนบ้านโคกสูง จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2557 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00น.
เมื่อ 21 มกราคม 2557 15.06 น. โดย: บ้านโคกสูง อ่าน 143
การแข่งขันกีฬากลุ่มลำปลายมาศ 6 รอบชิงชนะเลิศ
เมื่อ 28 ธันวาคม 2556 13.30 น. โดย: บ้านโคกสูง อ่าน 165
กิจกรรมยามเช้า
เมื่อ 18 ธันวาคม 2556 08.11 น. โดย: บ้านโคกสูง อ่าน 231
การชมมายากล ของนักเรียน
นักเรียนชมการแสดงมายากล กายกรรมและสัตว์แสนรู้ระดับโลก
เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2556 16.01 น. โดย: บ้านโคกสูง อ่าน 212