พิธีทำบุญตักบาตรโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนบ้านตลุงโนนกอกจัดพิธีทำบุญตักบาตรโรงเรียน
เมื่อ 24 กรกฎาคม 2556 16.16 น. โดย: บ้านตลุงโนนกอก อ่าน 376