โครงการส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 10,000 บาทจาก อบต.เมืองบัว เพื่อส่งเสริมสุขภาพปากและฟันให้นักเรียน โรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการวันที่ 13 มิถุนายน
เมื่อ 15 มิถุนายน 2561 14.32 น. โดย: บ้านโพธิ์ห้วย อ่าน 61
วันปีใหม่ 2560
โรงเรียนจัดกิจกรรมปีใหม่ให้นักเรียน
เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2560 09.16 น. โดย: บ้านโพธิ์ห้วย อ่าน 144
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนได้จัดประชุมผู้ปกครอง แจกเงินเรียนฟรี พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9
เมื่อ 07 พฤศจิกายน 2559 09.13 น. โดย: บ้านโพธิ์ห้วย อ่าน 84
ซ้อมป้องกันภัย
โรงเรียนบ้านโพธิ์ห้วย ได้จัดให้มีการสาธืตการใช้เครื่ิงมือดับเพลิงรวมและ รถกู้ชี
เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 08.13 น. โดย: บ้านโพธิ์ห้วย อ่าน 75
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2559
วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันแม่ ภาษาอังกฤษ คือ Mother Day ซึ่งวันนี้ถือตามวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ่ม
เมื่อ 15 สิงหาคม 2559 07.58 น. โดย: บ้านโพธิ์ห้วย อ่าน 69