กีฬาสีนักเรียนและชุมชน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านยาง จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีนักเรียนและชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2560 02.37 น. โดย: บ้านยาง อ่าน 88
มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการครู ปี 2560
โรงเรียนบ้านยางจัดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการครู คุณครูอนุวัฒน์ เบ้าทอง (ครูชำนาญการพิเศษ) วันศุกร์ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนบ้านยาง
เมื่อ 04 ตุลาคม 2560 03.01 น. โดย: บ้านยาง อ่าน 62