การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 11-18 สิงหาคม 2556
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 11-18 สิงหาคม 2556
เมื่อ 19 สิงหาคม 2556 10.53 น. โดย: บ้านศรีนวล อ่าน 417