กิจกรรมติว O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6
โครงการติว O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เมื่อ 25 ตุลาคม 2561 14.54 น. โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ อ่าน 25
กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ
เมื่อวันที่ 25 - 26 กันยายน 2561 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จัดกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการทำงาน ขยัน อดทน กระตือรือร้น
เมื่อ 26 กันยายน 2561 17.51 น. โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ อ่าน 41
การติดตามการดำเนินงานเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษา
เมื่อ 07 สิงหาคม 2561 14.49 น. โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ อ่าน 33
โรงเรียน ชวส. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร. ณบดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อ 07 สิงหาคม 2561 14.27 น. โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ อ่าน 59
กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
เมื่อ 07 สิงหาคม 2561 14.22 น. โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ อ่าน 40