กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ครั้งที่ 2/2561
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองช้้นเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2561 16.18 น. โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ อ่าน 41
กิจกรรมติว O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6
โครงการติว O-NET ชั้น ม.3 และ ม.6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เมื่อ 25 ตุลาคม 2561 14.54 น. โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ อ่าน 56
กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ
เมื่อวันที่ 25 - 26 กันยายน 2561 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จัดกิจกรรม 1 โรงเรียน 1 อาชีพ เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการทำงาน ขยัน อดทน กระตือรือร้น
เมื่อ 26 กันยายน 2561 17.51 น. โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ อ่าน 62
การติดตามการดำเนินงานเสริมสร้างสุขภาวะในสถานศึกษา
เมื่อ 07 สิงหาคม 2561 14.49 น. โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ อ่าน 58
โรงเรียน ชวส. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร. ณบดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อ 07 สิงหาคม 2561 14.27 น. โดย: ชุมพลวิทยาสรรค์ อ่าน 72