เดินรณรงค์ตามนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ พ.ศ.2561
เดินรณรงค์ตามนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ พ.ศ.2561
เมื่อ 18 พฤษภาคม 2561 15.58 น. โดย: บ้านบูรพา อ่าน 139
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1-2561 วันที่ 18 พ.ค. 2561
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1-2561 วันที่ 18 พ.ค. 2561
เมื่อ 18 พฤษภาคม 2561 15.45 น. โดย: บ้านบูรพา อ่าน 116
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1-2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
โรงเรียนบ้านบูรพาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1-2561 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
เมื่อ 15 พฤษภาคม 2561 16.33 น. โดย: บ้านบูรพา อ่าน 135
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 ,ม.3 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนบ้านบูรพาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6 ,ม.3 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561
เมื่อ 25 มีนาคม 2561 21.23 น. โดย: บ้านบูรพา อ่าน 645
ติดตั้งรั้ว งบประมาณเงินผ้าป่าสร้างรั้วโรงเรียนบ้านบูรพา
โรงเรียนบ้านบูรพาดำเนินการติดตั้งรั้ว ตามงบประมาณเงินผ้าป่าข้าวเปลือกสมทบทุนสร้างรั้วโรงเรียนบ้านบูรพา ทางโรงเรียนได้ดำนเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้
เมื่อ 25 มีนาคม 2561 21.22 น. โดย: บ้านบูรพา อ่าน 161