เปิดภาคเรียน 2/2562
เปิดภาคเรียน 2/2562
เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2562 09.04 น. โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล อ่าน 42
SUPERHERO ACADEMY
SUPERHERO ACADEMY
เมื่อ 30 ตุลาคม 2562 08.43 น. โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล อ่าน 28
สืบตำนาน "โขนขุขันธ์"
สืบตำนาน "โขนขุขันธ์"
เมื่อ 04 ตุลาคม 2562 06.43 น. โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล อ่าน 52
ขอเชิญทุกท่านร่วม สนับสนุนเสื้อ"โขนขุขันธ์"
ขอเชิญทุกท่านร่วม สนับสนุนเสื้อ"โขนขุขันธ์" เพื่อการแสดง"โขนขุขันธ์"
เมื่อ 06 กันยายน 2562 09.55 น. โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล อ่าน 60
สพป.ขอนแก่น เขต 1 มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของมอนเตสซอรี
สพป.ขอนแก่น เขต 1 มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของมอนเตสซอรี
เมื่อ 29 สิงหาคม 2562 11.29 น. โดย: อนุบาลศรีประชานุกูล อ่าน 36