จัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี
จัดกิจกรรมการสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี
เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2562 13.28 น. โดย: บ้านเม็กใหญ่ อ่าน 6
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ได้จัดพิธีมอบทุนนักเรียนยากจน
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ ได้จัดพิธีมอบทุนนักเรียนยากจน ตามนโยบายของ สพฐ.
เมื่อ 19 ตุลาคม 2562 16.47 น. โดย: บ้านเม็กใหญ่ อ่าน 48
ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จัดงานพิธีวันมุทิตาจิตข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
เมื่อ 11 ตุลาคม 2562 05.56 น. โดย: บ้านเม็กใหญ่ อ่าน 48
โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ้านเม็กใหญ่ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ อาคารเรียน 2
เมื่อ 19 สิงหาคม 2562 06.51 น. โดย: บ้านเม็กใหญ่ อ่าน 37
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562
เมื่อ 14 สิงหาคม 2562 15.24 น. โดย: บ้านเม็กใหญ่ อ่าน 45