จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
28 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านนาทุ่งได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
เมื่อ 29 มิถุนายน 2559 21.12 น. โดย: บ้านนาทุ่ง อ่าน 101