กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก
กิจกรรมเดินรณรงค์โรคไข้เลือดออก โรงเรียนบ้านคำบอน
เมื่อ 05 มิถุนายน 2562 13.13 น. โดย: บ้านคำบอน อ่าน 31