วันต้นไม้แห่งชาติ
วันต้นไม้แห่งชาติ 24 มิถุนายน 2559
เมื่อ 30 กรกฎาคม 2559 07.09 น. โดย: บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) อ่าน 151
ประชุมกลุ่ม 6
ประชุมใหญ่ ระดับกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6
เมื่อ 30 กรกฎาคม 2559 07.06 น. โดย: บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) อ่าน 142
ไหว้ครู
ไหว้ครู 2559
เมื่อ 30 กรกฎาคม 2559 07.03 น. โดย: บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) อ่าน 131
ปัจฉิมนิเทศ
ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ป.6
เมื่อ 30 กรกฎาคม 2559 06.59 น. โดย: บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) อ่าน 102
พิธีปฏิญานเป็นข้าราชการครูที่ดี และปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
8 มกราคม 2559 พิธีปฏิญานเป็นข้าราชการครูที่ดี และปฏิญญาโรงเรียนสุจริต
เมื่อ 30 กรกฎาคม 2559 06.57 น. โดย: บ้านสนามชัย(พิมพ์ประชานุกูล) อ่าน 114