กิจกรรมการปลูกดอกไม้สีเหลือง เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านคำไหล โดยนายทศวรรษ สายแวว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไหล นำคณะครูนักเรียน ร่วมปลูกดอกไม้สีเหลืองแสดงถึงความจงรักภ
เมื่อ 11 กรกฎาคม 2560 04.03 น. โดย: บ้านคำไหล อ่าน 81