เปิดเรียน60
กิจกรรมนักเรียน
เมื่อ 01 มิถุนายน 2560 12.21 น. โดย: บ้านหนองสนมพะลาน อ่าน 39
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
เมื่อ 01 มิถุนายน 2560 11.32 น. โดย: บ้านหนองสนมพะลาน อ่าน 50
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
24มิถุนายน2559
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2559 11.51 น. โดย: บ้านหนองสนมพะลาน อ่าน 33
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ
เมื่อ 26 พฤษภาคม 2559 11.09 น. โดย: บ้านหนองสนมพะลาน อ่าน 98