รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับ นร.ยากจน
ให้นร.ที่มีรายชื่อดังกล่าว นำผู้ปกครองมารับทุนปัจจัยพื้นฐาน ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 โดยนำสำเนาบัตรประชาชน ของนร.และผู้ปกครอง มาด้วย
เมื่อ 15 มีนาคม 2562 11.01 น. โดย: นาส่วงวิทยา อ่าน 13
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ห้องเรียน MSP ปีการศึกษา2562
ประกาศผลการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ห้องเรียน MSP ปีการศึกษา2562
เมื่อ 12 มีนาคม 2562 20.00 น. โดย: นาส่วงวิทยา อ่าน 74
ค่ายดาราศาสตร์ ที่ ภูจองนายอย
โรงเรียนนาส่วงวิทยาร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์และอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จัดกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 2 วัน หนึ่งคืน บนอุทยานแห่งชาติภูจองนา-
เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2562 14.21 น. โดย: นาส่วงวิทยา อ่าน 17
นาส่วงเข้มวินัยจราจร
นาส่วงวิทยาร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจเข้ม รถแต่งซิ่ง
เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2562 09.40 น. โดย: นาส่วงวิทยา อ่าน 71
โรงทานนาส่วงวิทยา ที่ วัดหนองป่าพง
ผอ.ทรงยุทธ ด้ามทอง มอบหมายให้คณะครู ร่วม ตั้งโรงทาน ที่วัดหนองป่าพง
เมื่อ 15 มกราคม 2562 14.29 น. โดย: นาส่วงวิทยา อ่าน 83