งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนนากระแซงศึกษา จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2562 12.19 น. โดย: นากระแซงศึกษา อ่าน 77
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การมอบตำแหน่งของคณะกรรมการนักเรียน
เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2562 12.11 น. โดย: นากระแซงศึกษา อ่าน 34
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โรงเรียนนากระแซงศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2562 11.57 น. โดย: นากระแซงศึกษา อ่าน 39
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
เมื่อ 26 มกราคม 2562 11.41 น. โดย: นากระแซงศึกษา อ่าน 74
การดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม
การดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรม
เมื่อ 17 มกราคม 2562 10.25 น. โดย: นากระแซงศึกษา อ่าน 22