การประชุม Video Conference
การประชุม Video Conference
เมื่อ 02 พฤษภาคม 2562 12.10 น. โดย: นากระแซงศึกษา อ่าน 8
การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู/บุคลากร ครั้งที่ 1/2562
การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู/บุคลากร ครั้งที่ 1/2562
เมื่อ 04 เมษายน 2562 11.38 น. โดย: นากระแซงศึกษา อ่าน 62
กิจกรรมสถานศึกษาปลอดสารเสพติด
กิจกรรมสถานศึกษาปลอดสารเสพติด
เมื่อ 04 เมษายน 2562 11.37 น. โดย: นากระแซงศึกษา อ่าน 48
กิจกรรมปิดกล่องชอล์ก ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมปิดกล่องชอล์ก ปีการศึกษา 2561
เมื่อ 29 มีนาคม 2562 11.21 น. โดย: นากระแซงศึกษา อ่าน 24
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.6
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.6
เมื่อ 29 มีนาคม 2562 11.21 น. โดย: นากระแซงศึกษา อ่าน 12