กิจกรรมตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
กิจกรรมตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
เมื่อ 13 สิงหาคม 2561 10.04 น. โดย: นากระแซงศึกษา อ่าน 14
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
โรงเรียนนากระแซงศึกษา จัดพิธีพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2
เมื่อ 13 สิงหาคม 2561 08.24 น. โดย: นากระแซงศึกษา อ่าน 121
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โรงเรียนนากระแซงศึกษา สังกัด สพม.29 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
เมื่อ 29 กรกฎาคม 2561 09.57 น. โดย: นากระแซงศึกษา อ่าน 61
พิธีสวยสนามและทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ
เมื่อ 30 มิถุนายน 2561 12.52 น. โดย: นากระแซงศึกษา อ่าน 117
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
เมื่อ 28 มิถุนายน 2561 12.25 น. โดย: นากระแซงศึกษา อ่าน 99