มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561
มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561
เมื่อ 30 กันยายน 2561 16.44 น. โดย: นากระแซงศึกษา อ่าน 78
กิจกรรมอำลา ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
กิจกรรมอำลา ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน คุณครูชวนชม กุลเซ็นต์
เมื่อ 30 กันยายน 2561 16.40 น. โดย: นากระแซงศึกษา อ่าน 61
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านคุณภาพมัธยมศึกษา
เมื่อ 30 กันยายน 2561 16.33 น. โดย: นากระแซงศึกษา อ่าน 32
การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู ครั้งที่ 2/2561
การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู ครั้งที่ 2/2561
เมื่อ 30 กันยายน 2561 16.29 น. โดย: นากระแซงศึกษา อ่าน 73
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำน
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมื่อ 12 กันยายน 2561 10.09 น. โดย: นากระแซงศึกษา อ่าน 56