ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนและพัฒนาอาคารสถานที่
เมื่อ 21 ธันวาคม 2561 09.51 น. โดย: ศรีน้ำคำศึกษา อ่าน 15
ขอเชิญร่วมงานบายศรีสู่ขวัญ รับ-ส่ง ผู้อำนวยการ และคุณครู โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา เวลา 10.00 น. เป็นต้น
ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงส่ง ผู้อำนวยการถนอม บรรลุศิลป์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสำโรงวิทยาคาร และคุณครูณรงค์ศักดิ์ ธรรมวิเศษ ย้ายไปโรงเรียนบ้าน
เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2561 11.33 น. โดย: ศรีน้ำคำศึกษา อ่าน 77
ขอเชิญร่วมงานเกษียณ
ขอเชิญศิษย์เก่า แขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานเกษียณ คุณครูกอบแก้ว บรรลุศิลป์ ในวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561
เมื่อ 26 กันยายน 2561 09.06 น. โดย: ศรีน้ำคำศึกษา อ่าน 51