โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 3 มิถุนาย
กิจกรรมร่วมกับชุมชน
เมื่อ 03 มิถุนายน 2558 13.29 น. โดย: โพนงามพิทยาคาร อ่าน 652