โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี เปิดการเรียนการสอนภาคเรียน ที่ 1/2561
โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี เปิดการเรียนการสอนภาคเรียน ที่ 1/2561 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และแจกอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียนเป็นที่เรียบร้อย
เมื่อ 16 พฤษภาคม 2561 11.26 น. โดย: บ้านหินกองสามัคคี อ่าน 25
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
กิจกรรม ปลูกมันสำปะหลัง ดายหญ้า ใส่ปุ๋ย
เมื่อ 25 พฤษภาคม 2560 12.43 น. โดย: บ้านหินกองสามัคคี อ่าน 46