ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม
เมื่อ 01 สิงหาคม 2560 03.41 น. โดย: ชุมชนบ้านเสารีก อ่าน 54
การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2560
เมื่อ 23 กรกฎาคม 2560 00.30 น. โดย: ชุมชนบ้านเสารีก อ่าน 86
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปี 2560
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2560 10.38 น. โดย: ชุมชนบ้านเสารีก อ่าน 112
กิจกรรมขึ้นอาคารเรียนใหม่
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2560 10.13 น. โดย: ชุมชนบ้านเสารีก อ่าน 757
กิจกรรมสวนสนาม กิจกรรมสาธารณประโยชน์ และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2560 09.24 น. โดย: ชุมชนบ้านเสารีก อ่าน 101