ธนาคารขยะ โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 อบตไม้กลอนร่วมกับโรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด เปิดรับซื้อยะภายในโรงเรียน ชุมชน
เมื่อ 26 มิถุนายน 2562 14.26 น. โดย: บ้านโนนทุ่งดอนชาด อ่าน 17