ตำรวจภูธรอำเภอเสนางคนิคม ออกมาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
เมื่อ 14 กรกฎาคม 2559 15.19 น. โดย: ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ อ่าน 132
วันไหว้ครู
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2559 15.48 น. โดย: ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ อ่าน 129