วันวชิราวุธ 25 พ.ย. 2561
โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ ร่วมงานวันวชิราวุธ 25 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เครือข่ายเสมาสีชมพู
เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2561 09.49 น. โดย: บ้านใหม่โสกส้มกบ อ่าน 55