มอบรางวัลประกวดคำขวัญการออม
เมื่อ 08 กรกฎาคม 2558 23.09 น. โดย: ขอนแก่นวิทยายน 2 อ่าน 1304
อบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์
เมื่อ 08 กรกฎาคม 2558 22.59 น. โดย: ขอนแก่นวิทยายน 2 อ่าน 237
วันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่
เมื่อ 06 กรกฎาคม 2558 22.54 น. โดย: ขอนแก่นวิทยายน 2 อ่าน 193
กิจกรรมวันไหว้ครู
เมื่อ 04 กรกฎาคม 2558 06.11 น. โดย: ขอนแก่นวิทยายน 2 อ่าน 741