"กิจกรรมครบรอบ 16 ปี สพฐ."
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 "กิจกรรมครบรอบ 16 ปี สพฐ." โรงเรียนหนองสองห้องวิทยาได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และ Big Cleaning Day มีกิจกรรมทั้งในและนอก
เมื่อ 10 กรกฎาคม 2562 14.39 น. โดย: หนองสองห้องวิทยา อ่าน 59
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ งานลูกเสือ-เนตรนารี จะจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามข
เมื่อ 01 กรกฎาคม 2562 12.10 น. โดย: หนองสองห้องวิทยา อ่าน 84
วิ่งมินิมาราธอน
วิ่งมินิมาราธอน วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา ได้จัดกิจกรรมวิ่งมินิมาธอน เป็นประจำทุกป
เมื่อ 27 มิถุนายน 2562 13.53 น. โดย: หนองสองห้องวิทยา อ่าน 106
วันต่อต้านยาเสพติด
วันต่อต้านยาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โดยในงานมีการให้คำปฏิญาน และเดินรณรงค์ต่อต
เมื่อ 27 มิถุนายน 2562 13.49 น. โดย: หนองสองห้องวิทยา อ่าน 96
กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทร์ภู่ โดยมีพิธีบวงสรวงท่านสุนทรภู่ การแสดงจากนักเรียน การวางพวงมาลัย ปล่อยปลา และ
เมื่อ 27 มิถุนายน 2562 13.45 น. โดย: หนองสองห้องวิทยา อ่าน 108