ศึกษาดูงานการประกอบอาชีพ
โรงเรียนบ้านโนนสวรรรค์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมเพ วันที 4 สิงหาคม 2559
เมื่อ 04 สิงหาคม 2559 22.09 น. โดย: บ้านโนนสวรรค์ อ่าน 90
รณรงค์ออกเสียงลงประชามติ
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ร่วมรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิออกเสียงลงมติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
เมื่อ 04 สิงหาคม 2559 10.19 น. โดย: บ้านโนนสวรรค์ อ่าน 72
งานวันภาษาไทยและต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันภาษาไทยและต่อต้านยาเสพติด
เมื่อ 02 สิงหาคม 2559 12.09 น. โดย: บ้านโนนสวรรค์ อ่าน 98
งานแห่เทียนแข้าพรรษา
กิจกรรมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
เมื่อ 02 สิงหาคม 2559 12.05 น. โดย: บ้านโนนสวรรค์ อ่าน 99
ปฎิญานตนและสวนสนาม
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์รวมกิจกรรมลูกเสือ ณ โรงเรียนบ้านเอราวัณ จังหวัดเลย
เมื่อ 13 กรกฎาคม 2559 19.04 น. โดย: บ้านโนนสวรรค์ อ่าน 256