สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์
วันที่ 13 เมษายน โรงเรียนบ้านโนนสวรรรค์ นำโดย ผอ.สิริสมถวิล สิทธิสอน ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
เมื่อ 14 เมษายน 2561 21.21 น. โดย: บ้านโนนสวรรค์ อ่าน 44
ประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร
เมื่อ 05 เมษายน 2561 20.02 น. โดย: บ้านโนนสวรรค์ อ่าน 34
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ระดั
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่เป็นตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint ระดับชาติ ครั้งที่ 67
เมื่อ 05 เมษายน 2561 13.41 น. โดย: บ้านโนนสวรรค์ อ่าน 19
ศึกษาดูงานการประกอบอาชีพ
โรงเรียนบ้านโนนสวรรรค์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมเพ วันที 4 สิงหาคม 2559
เมื่อ 04 สิงหาคม 2559 22.09 น. โดย: บ้านโนนสวรรค์ อ่าน 116
รณรงค์ออกเสียงลงประชามติ
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ร่วมรณรงค์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิออกเสียงลงมติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
เมื่อ 04 สิงหาคม 2559 10.19 น. โดย: บ้านโนนสวรรค์ อ่าน 85