เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม
โรงเรียนเซไลวิทยาคมจัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม
เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2562 15.38 น. โดย: เซไลวิทยาคม อ่าน 26
ตัวแทนแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โรงเรียนเซไลวิทยาคมเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการได้แก่ การแข่งขันแอโรบิค การแข่งขันประกวดแปรรูปอาหาร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด บ
เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2562 15.26 น. โดย: เซไลวิทยาคม อ่าน 19
กีฬาภายในโรงเรียน
โรงเรียนเซไลวิทยาคม จัดการแข่งขันกีฬาภายใน เซไลเกมครั้งที่ 10
เมื่อ 01 กุมภาพันธ์ 2562 15.17 น. โดย: เซไลวิทยาคม อ่าน 4
โรงเรียนเซไลวิทยาคมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
12 พ.ย. 61 โรงเรียนเซไลวิทยาคม ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ได้แก่ นายธิติพัชร์ มาลา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 15.15 น. โดย: เซไลวิทยาคม อ่าน 57