โรงเรียนเซไลวิทยาคมต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
12 พ.ย. 61 โรงเรียนเซไลวิทยาคม ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ได้แก่ นายธิติพัชร์ มาลา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 15.15 น. โดย: เซไลวิทยาคม อ่าน 36