รับรางวัลสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2559
เมื่อ 11 ธันวาคม 2560 01.30 น. โดย: บ้านโชคชัย อ่าน 123
งานวันดอกบัวบาน ปีการศึกษา 2559
เมื่อ 30 มีนาคม 2560 22.54 น. โดย: บ้านโชคชัย อ่าน 110