ประจำเดือนมิถุนายน
โรงเรียนให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
เมื่อ 27 มิถุนายน 2561 12.22 น. โดย: บ้านหนองบัวเรียน อ่าน 16